Što je NAS Synology i čemu on služi?

NAS Synology (Network-attached storage) je kompjuter za pohranu na mreži spojen na internetu, koji pruža pristup podacima raznim grupama klijenata. NAS Synology specijaliziram je za serviranje raznih fajlova svojim hardwerom, softverom, te posebnom konfiguracijom. U današnjem tekstu naučite sve o njemu, kako se koristi i koje su njegove prednosti.

NAS Synology je kompjuter s stalnom vezom s internetom koji pruža memoriju za pohranu podataka koji su dijeljeni s računalima spojenima na njega. Njegova preinaka osmišljena je osamdesetih godina na sveučilištu u Newcastleu, a prvi je NAS stvoren 90-tih godina. Od ranih 2000-tih godina pojavio se je niz firmi s namjenom stvaranja NAS servera, no NAS Synology je i dalje najpoznatiji uređaj.

Što je NAS Synology?

Synology Inc. je stvoren u prvom mjesecu 2000-te godine, kada su Cheen Liao i Philip Wong napustili Microsoft u svrhu stvaranja svojih osobnih projekata. Prvo su krenuli s pisanjem novog operativnog sistema nazvanog Filer OS, a on je korišten s Fastora NAS hardverom u svsi stvaranja NAS-a. Od početaka do danas postali su veoma cijenjeno ime u svijetu tehnike, a dugo “preživaljavanje” na tržištu (gotovo 20 godina) garantira kvalitetom njihovih proizvoda.

Čemu služi NAS synology i kako se koristi?

Glavni razlog zbog čega ljudi koriste NAS Synology u današnjem svijetu gdje se sve može pohranjivati na internet je taj da on pruža mogućnost pristupa podacima bez obzira na druge servere na internetu. Obično se pristup podacima dobiva putem protokola za dijeljenje poput NFS, SMB/CIFS ili AFP. Od 1990-tih, do danas, NAS synology dostiže veliku popularnost kao odlična pouzdana metoda za dijeljenje fajlova između više kompjutera. Prednosti su mu što pruža visoku brzinu prijenosa, laganu administraciju i jednostavno konfiguriranje.

Najčešće NAS serveri nemaju niti tipkovnicu, nitii ekran, a kontroliraju se i koriste putem interneta. Njihovo kontroliranje i samo konfiguriranje veoma je jednostavno ukoliko imate imalo tehničkog predzanja.

Sve u svemu korištenje NAS-a u nekim poslovima je neophodno, te upravo zbog toga ukoliko razmišljate o njegovoj kupnji, tvrtka Synology je na tržištu od samih početaka i to odaje dojam kvalitete i pouzdanosti.

Prečitajte i gdje i kako mora zapravo krenuti izrada web trgovina da bi na kraju dostigli željene rezultate.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *